ALUMNI KLUBAS

2007 metais Kauno kolegijos Socialinio darbo katedros organizuotame susirinkime buvo suformuotas Alumni klubas, kurį sudaro esami kolegijos absolventai ir katedros dėstytojai.

2010 metais Alumni klubo narių iniciatyva buvo sukurta el. pašto paskyra, kuri sudaro galimybę organizacijos nariams dalintis įvairia informacija tarpusavyje, organizuoti grupės susitikimus, gauti informaciją apie socialinio darbo katedroje vykstančius renginius.

Alumni klubo el. p. socdarbas.absolventai@gmail.com

Alumni klubo tikslasskatinti socialinio darbo studijų programos absolventų iniciatyvą ir kūrybiškumą organizuojant ir koordinuojant klubo renginius socialinio darbo klausimais, ugdyti socialinių darbuotojų bendruomenę, skatinti socialines paslaugas teikiančių įstaigų bendradarbiavimą, prisidėti prie medicinos fakulteto socialinio darbo katedros veiklos vystymosi.

Alumni klubo nariais gali tapti visi Socialinio darbo studijų programos absolventai (dieninių ir neakivaizdinių, nuolatinių ir ištęstinių studijų formų), baigusių studijas Kauno kolegijoje.

Socialinio darbo katedroje per Alumni klubo veiklos metus buvo ir yra teikiamos individualios konsultacijos karjeros ir tolesnių studijų klausimais Alumni klubo nariams, socialinio darbo studijų programos absolventams. Susitikimų metu Alumni klubo nariai teikia savo pasiūlymus Studijų programos komitetui, katedros dėstytojams dėl studijų programos, studijų proceso tobulinimo, atsižvelgiant į socialinės politikos pokyčius. Alumni klubo nariai yra kviečiami dalyvauti katedros konferencijose, šventėse, kasmetinėse socialinio darbo profesinės dienos minėjimuose, kviestinėse paskaitose.

Socialinio darbo katedros Alumni klubo prezidentas Saulius Davainis.

Saulius Davainis Kauno kolegijoje Socialinio darbo studijų programą baigė 2006 m. Po dviejų metų, 2008 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (Lietuvos Edukologijos Universitetas) įgijo edukologijos bakalauro laipsnį. 2010 metais Vytauto Didžiojo Universitete įgijo šiuolaikinės Europos politikos magistro laipsnį.

Saulius Davainis nuo 2007 metų dirba socialiniu darbuotoju VšĮ Respublikinėje Kauno ligoninėje, Reabilitacijos klinikos Stacionarinės reabilitacijos skyriuje ir Psichiatrijos klinikos II psichosocialinės reabilitacijos skyriuje.

2011 metais buvo išrinktas į Kauno rajono savivaldybės tarybą, todėl aktyviai dalyvauja politiniame Kauno rajono gyvenime.

2012 metais Saulius Davainis buvo išrinktas VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės sveikatos apsaugos darbuotojų profesinės sąjungos pirmininku. Aktyviai dalyvauja profesinių sąjungų veikloje.

Saulius Davainis yra Maltos ordino pagalbos tarnybos narys. Dalyvauja savanoriškoje veikloje.

Saulius Davainis: „…didžiuojuosi būdamas Jūsų katedros absolventu ir visada pabrėžiu, kad mano tikroji Alma Mater yra Kauno kolegijos Socialinio darbo katedra. Ačiū Jums už pasitikėjimą ir tikiuosi malonaus bendradarbiavimo ir toliau!“

Alumni

Alumni

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas