DĖSTYTOJŲ MAINAI

Dėstytojų dalyvavimas judumo programose

Socialinio darbo katedros dėstytojams sudaromos galimybės dalyvauti akademiniuose mainuose bei tarptautinėse konferencijose, vykti į stažuotes bei tarptautinių projektų partnerių susitikimus. Vizitai į užsienio šalių institucijas leidžia susipažinti su europinėmis socialinio darbo vystymosi tendencijomis. Socialinio darbo studijų programos dėstytojų tarptautinis mobilumas vykdomas pagal Erasmus mainų ir kitas judumo programas

2016 m.

 • kvalifikaciją tobulino bei pranešimą skaitė: dr. Daiva Bubelienė – tema „Leisure as an Instrument for Coping with Teachers Occupational Burnout” tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „8th World Conference on Educational Sciences“, University of Alcala, Madride, Ispanija.
 • kvalifikaciją tobulino: Dainė Krasuckienė, kongrese „The 23rd Nordic Congress of Gerontology“, Tamperėje, Suomija. Daiva Matulevičiūtė, projekto veikloje „Savivaldybių įstaigų darbuotojų specialistų gebėjimų dirbti su probleminėmis šeimomis stiprinimas, pasinaudojant norvegų patirtimi“, Dramen College, Norvegija. Dr. Eglė Stasiūnaitienė, stažuotėje Medical University of Lodz, Lenkija.
 • skaitė paskaitas irvedė praktinius užsiėmimus pagal Erasmus+ programą: Ilona Kupčikienė ir Ovidijus Grincevičius – tema “Supervision as a Tool for Formation of Professional Identity“, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nyderlandai.  Auša Budrienė – tema “Shared learning: integrated cross-disciplinary assignments at Kauno kolegija“, “Integrated class of Botany and the English language: Morphological and Bioecological properties of medical plants and their use”, Tallinn Healtcare College, Estija. Aušra Kavaliauskienė ir Ilona Skridlaitė – tema “Social Services for Family in Lithuanian Health Care System”, tarptautinėje savaitėje „Sustainable Development Goals: Answers from the North and the South“, Thomas More University College, Belgija. Virginija Kondratavičienė – tema „Social Care system in Lithuania“, Laane-Viru College, Estija. Laura Stumbraitytė – tema ,,Interactive methods in social work“, tarptautinėje savaitėje HAMK University of Applied Sciences, Suomija. dr. Eglė Stasiūnaitienė – tema “Intercultural social work“, tarptautinėje savaitėje Howest University Briugėje, Belgija.
 • dalyvavo personalo mobilumo programoje: dr. Eglė Stasiūnaitienė – tarptautinėje savaitėje Carynthia University of Applied Sciences, Austrija.

2015 m.

 • skaitė paskaitas pagal Erasmus programą bei dalyvavo tarptautinėje savaitėje: Ilona Skridlaitaitė (“Social Work with Families in Lithuania”) ir Aušra Kavaliauskienė (“Social Services for Families in Lithuania”) – Tampere University of Applied Sciences (TAMK) (Suomija).
 • vedė praktinį užsiėmimą: Ovidijus Grincevičius  (“Supervision as a Tool for Formation of Professional Identity“) ir Ilona Kupčikienė  (“Supervision as a tool for formation of Professional identity”) – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Nyderlandai.
 • skaitė paskaitas pagal Erasmus programą: Auša Budrienė (“Shared learning: integrated cross-disciplinary assignments at Kauno kolegija/ University of applied sciences”; “Integrated class of Botany and the English language: Morphological and Bioecological properties of medical plants and their use”) – Tallinn Healtcare college (Estija).
 • skaitė paskaitas pagal Erasmus programą: Beseckas Povilas (Čekija).
 • dalyvavo personalo mobilumo programoje: dr. Stasiūnaitienė Eglė – Carynthia taikomųjų tyrimų universitetas (Austrija).

2014 m.

 • skaitė paskaitas Ilona Skridlaitė  NOVIA University of Applied Sciences (Suomija).
 • skaitė paskaitą “Multicultural cooperation in health care” Ovidijus Grincevičius ir Ilona Kupčikienė – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (Nyderlandai);
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Ispanija) – 2 dėstytojai;
 • HAMK University of Applied Sciences (Suomija) – 2 dėstytojai.

2013 m. – 13 dėstytojų vizitų:

 • skaitė paskaitas pagal Erasmus programą bei dalyvavo tarptautinėje savaitėje: Dainė Krasuckienė – Polytechnic Institute of Bragança (Portugalija) ; Ilona Kupčikienė ir Ovidijus Grincevičius  – HAN University of Applied Sciences  (Suomija); Dalia Verbylė – KH Leuven University of Applied Sciences  (Belgija); Ilona Skridlaitė – HAMK University of Applied Sciences (Suomija); Povilas Beseckas – Carinthia University of Applied Sciences  (Austrija).
 • stažavosi: Aldona Račkelienė ir Dainė Krasuckienė – SOFOE Santé Social mokymo  centre Lijone (Prancūzija).
 • dalyvavo Erasmus IP: Aušra Kavaliauskienė ir Ovidijus Grincevičius – TAMK University of Applied Sciences (Suomija).
 • dalyvavo tarptautinėse mokslinėse konferencijose: Virginija Kondratavičienė ir Povilas Beseckas Latvijos Universiteto Rygos medicinos kolegijoje (Latvija).
 • dalyvavo tarptautinio projekto partnerių susitikime: Povilas Beseckas – ELLAN ( Belgija).

2012 m. – 7 dėstytojų vizitai:

 • skaitė paskaitas pagal Erasmus mainų programą bei dalyvavo tarptautinėje savaitėje: Aušra Kavaliauskienė – KH Kempen University of Applied Sciences  (Belgija), Ovidijus Grincevičius – TAMK University of Applied Sciences  (Suomija).
 • stažavosi: Daiva Matulevičiūtė – GIMK (Islandija), Ilona Skridlaitė ir Ovidijus Grincevičius – FEANTSA (Belgija); Aušra Kavaliauskienė ir Ilona Kupčikienė – Muotiala Accommodation and Activity center Association (Suomija).

2011 m. –  9 dėstytojų vizitų:

 • skaitė paskaitas pagal Erasmus programą bei dalyvavo tarptautinėje savaitėje: Ovidijus Grincevičius – Eötvös Loránd University (Vengrija).
 • stažavosi: Povilas Beseckas buvo išvykęs į   2 stažuotes:  Complutense University (Ispanija) bei autonominio Kanarų salų regiono savivaldos švietimo departamente (Ispanija).
 • dalyvavo Erasmus IP: Ilona Skridlaitė, Ovidijus Grincevičius – Eötvös Loránd University (Vengrija).
 • dalyvavo tarptautinio projekto partnerių 2 susitikimuose: Povilas Beseckas ir Dainė Krasuckienė – Arcadia University of Applied Sciences (Suomija).

2010 m. –  4 dėstytojų vizitai:

 • skaitė paskaitas pagal Erasmus programą bei dalyvavo tarptautinėje savaitėje: Ilona Kupčikienė – Novia University of Applied Sciences  (Suomija).
 • vyko su pažintiniu vizitu: Povilas Beseckas – University of Iceland (Islandija).
 • dalyvavo Erasmus IP: Ovidijus Grincevičius, Ilona Skridlaitė – Pablo de Olavide University (Ispanija).

2009 m. – 5 dėstytojų vizitai:

 • skaitė paskaitas pagal Erasmus mainų programą bei dalyvavo tarptautinėje savaitėje:

Virginija Kondratavičienė – Latvijos Universiteto Rygos medicinos kolegijoje (Latvija), Ovidijus Grincevičius – TAMK University of Applied Sciences  (Suomija).

 • dalyvavo Erasmus IP Ovidijus Grincevičius ir Ilona Skridlaitė –  TAMK University of Applied Sciences  (Suomija)
 • stažavosi Povilas Beseckas – ISFOL (Italija)

Pasidalinti savo patirtimi, planuoti bendradarbiavimą bei tolimesnius mainus į Socialinio darbo katedrą atvyksta dėstytojai iš užsienio šalių  aukštųjų mokyklų.

Atvykę dėstytojai:

2014 m. – 7 dėstytojų vizitai:

 • NOVIA University of Applied Sciences (Suomija) – 2 dėstytojai;
 • Baltic Psychology and Management University College (Latvija) – 2 dėstytojai;
 • HAMK University of Applied Sciences (Suomija) – 1 atvykusi dėstytoja kurso skaitymui ir 2 atvykę dėstytojos paskaitų skaitymui.

2013 m. – 10 dėstytojų vizitai:

 • Pablo de Olavide University ( Ispanija) – 1; I.E.S Los Gladiolos University (Ispanija) – 9.

2012 m. – 3 dėstytojų vizitai:

 •  Oslo and Akerhus University College (Norvegija) -1; Novia University of Applied Sciences  (Suomija)  – 1; Latvijos Universiteto Rygos medicinos kolegija (Latvija) -1.

2011 m. – 4 dėstytojų vizitai:

 • Novia University of Applied Sciences  (Suomija)  – 2;  Arcadia University of Applied Sciences  (Suomija) – 2.

2010 m. – 3 dėstytojų vizitai:

 • Vaasa  University of Applied Sciences  (Suomija) -2; University of Salford ( JK) – 1.

2009 m. – 5 dėstytojų vizitai:

 • Savonia University of Applied Sciences  (Suomija) – 2; University of Iceland (Islandija)  – 2; Latvijos Universiteto Rygos medicinos kolegija – 1.