MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

2015 m.

Budrienė, A., Buzienė, I., Margelienė, J., & Markevičienė, L. (2015). Trends of the culinary herbs diversity research and their use in green plantations. In Environment. Technology. Resources.  2. 71-75.

Kupčikienė, I., Stasiūnaitienė, E., & Palažijūtė, S. (2015). Būsimų socialinių darbuotojų nuostatos į savanorišką veiklą: Lietuvos ir Suomijos patirtis. Sveikatos mokslai, 25(5). 164-170. ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online.

Kavaliauskienė, A., & Skridlaitė, I. (2015). Felix Biestek principų raiška socialinio darbo studentų profesinės veiklos praktikų refleksijose. Socialinė sveikata/Social Health. 1 (3). 21-34.

Stasiūnaitienė, E., & Mažeikaitė, S. (2015). Socialinio darbuotojo patiriamos problemos dirbant su socialinės rizikos šeimomis. Sveikatos mokslai. 25(5). 13-17. ISSN 1392-6373print/2335-867Xonline.

Verbylė, Dalia. (2015). Edukacinė metodika socialiniame darbe. Sveikatos mokslai/Health Sciences, 25(5), 51-56. DOI: http://doi.org/10.5200/sm-hs.2015.089.

2014 m.

Kondratavičienė, V., & Gadeikytė, D. (2014). Socialinio darbuotojo veiklos poreikis sprendžiant moterų, sergančių krūties vėžiu, socialines – psichologines problemas. Sveikatos mokslai, 24(6), 45-50. doi:10.5200/sm-hs.2014.111.

Piščalkienė, V., Krasuckienė, D., Lamsodienė, & E., Beseckas, P. (2014). Socialinio darbuotojo veiklos poreikis sprendžiant moterų, sergančių krūties vėžiu, socialines – psichologines problemas. Sveikatos mokslai, 24(6), 5-16. doi:10.5200/sm-hs.2014.105.

Verbylė, D. (2014). Esminiai edukaciniai socialinio darbo aspektai. Sveikatos mokslai, 24(6), 40-44. doi:10.5200/sm-hs.2014.110.

Piščalkienė, V., & Stasiūnaitienė, E. (2014). Priešoperacinio nerimo raiška ir jo mažinimo galimybės. Sveikatos mokslai, 24(6), 166-171. doi:10.5200/sm-hs.2014.133.

2013 m.

Kondratavičienė, V., & Bereznaja-Demideenko, V.A. (2013). Role of Practice in the Professional Identity Formation Process. In Topical Questions of Modern Psychology and Pedagogy. Russia, Lipets. ISBN 978-5-4353-0068-0.

Kondratavičienė, V., & Jancevičiūtė, A. (SD 9-2). (2013). Socialinių paslaugų naudingumas reumatoidiniu artritu sergantiems asmenims. Sveikatos mokslai. 108–113. ISSN 1392-6373.  [Index Copernicus].

Skridlaitė, N., & Valiaugienė, N. (SD 9-3). (2013) Socialinio darbuotojo kaip konsultanto vaidmenį socialiniame darbe su klausos negalią turinčiais asmenimis. In Geriausi Kauno kolegijos studentų tiriamieji darbai. Kaunas, 2013.

Kupčikienė, I., & Vaičėnaitė, D. (SD9-1). (2013). Socialinių darbuotojų dirbančių vaikų dienos centruose problemos, teikiant pagalbą patyčias patiriantiems vaikams. In Geriausi Kauno kolegijos studentų tiriamieji/kūrybiniai darbai. Kaunas, 2013.

Grincevičius, O., & Baranauskienė, N. (SD9-1). (2013). Socialinio darbuotojo, kaip konsultanto veikla darbe su globos namuose gyvenančiais paaugliais, patiriančiais patyčias mokykloje. In Geriausi Kauno kolegijos studentų tiriamieji darbai. 6(2).

Račkelienė, I., & Dabulevičiūtė, I. (SD9-1). (2013). Dailės metodų taikymas socialiniame darbe. In Geriausi Kauno kolegijos studentų tiriamieji/kūrybiniai darbai, 6(2).

Kondratavičienė, V., &  Verbylė, D. (2013). Būsimųjų socialinių darbuotojų požiūris į vertybinį ugdymą studijų dalykuose. Sveikatos mokslai. 140–145. ISSN 1392-6373.  [Index Copernicus].

2012 m.

Piščalkienė, V.,  Kavaliauskienė, A., Zachovajevienė, B., Gintilienė, M., & Rutkauskienė, L.  (2012). Vyresnio amžiaus asmenų griuvimo riziką lemiantys veiksniai. Sveikatos mokslai, 22(5), 5-7. ISSN 1392-6373. [Index Copernicus].

Piščalkienė, V., Kavaliauskienė, A., Zachovajevienė, B., Gintilienė, M., & Rutkauskienė, L.  (2012). Vyresnio amžiaus asmenų pusiausvyros vertinimas naudojant „Sigma balancepad“.  Sveikatos mokslai, 22(5), 52-57, ISSN 1392-6373.  [Index Copernicus].

Verbylė, D. Būsimųjų socialinių darbuotojų vertybių kognityvinio lygmens ypatumai. (2012). Sveikatos mokslai, 22(5), 23-27. ISSN 1392-6373.  [Index Copernicus].

2011 m.

Skridlaitė, I., & Grincevičius, O. (2011). Creative Games in Social Work. In Creative Methods in  Social Work.