LEIDYBA

 

 v

Autoriai: doc. dr. Viktorija Piščalkienė,  doc. dr. Eglė Stasiūnaitienė, lekt. dr. Rasa Tamulienė, lekt. Ilona Skridlaitė, lekt. Donatas Misiūnas.

 Leidimo metai: 2016
Šios metodinės rekomendacijos skirtos Kauno kolegijos Medicinos fakulteto visų studijų programų studentams, rengiantiems profesijos bakalauro baigiamuosius darbus, ir dėstytojams, konsultuojantiems studentus. Metodinių rekomendacijų paskirtis – susisteminti pagrindinius metodologinius studijų darbų rengimo reikalavimus, paaiškinti šių darbų turinio ir įforminimo ypatumus, apibrėžti baigiamojo darbo vertinimo kriterijus, formuoti mokslinio darbo (projekto) planavimo ir atlikimo įgūdžius.
Pilna bibliografinė nuoroda: Piščalkienė, V., Stasiūnaitienė, E., Tamulienė, R., Skridlaitė, I. Misiūnas, D. (2016). Profesijos bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodinės rekomendacijos. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras.

 

 Pages from 79-See-Me

Autoriai: Josep M. Aragay Borrás, Ovidijus Grincevicius, Rosa María Rodríguez Izquierdo, Vanda Katona, Ulla-Maija Koivula, Sanni Kuikka, Artisan, Ilona Kupcikiene, Geza Mate Novak, Josep Estany Rudilla, Sebastian Schröer, Claudia Spindler, Seija Pajari-Stylman, Päivi Veikkola

 Leidimo metai: 2015
 See Me! – Creative methods with youngsters was an Erasmus Intensive Programme coordinated by the Tampere University of Sciences and run twice during 2013-2014, once in Tampere, Finland, and the second time in Barcelona, Spain. The partnered higher education institutes in the programme were:
Hochschule Nordhausen from Germany, Kaunas University of Applied Sciences from Lithuania, University Pablo de Olavide and Autonomous University of Barcelona from Spain, ELTE University from Hungary, HANUniversity of Applied Sciences from the Netherlands and HAMK University of Applied Sciences from Finland.
The partners had worked before under the Erasmus Intensive Programme Créme – Creative methods in
Substance Care during 2010-2012. That intensive programme was held three times, in Tampere (FIN), Sevilla (ES) and Budapest (HUN). The format of the programme was partially similar, but the target group, as well as the pedagogical approach, differed slightly. The format is explained in a separate article in this book.
The main idea and objective of this intensive course was to learn art-based, expressive methods and how they can be applied when working with different kinds of clientele in a multicultural environment. The course lasted for two intensive weeks and included a pre-work assignment and also reflective articles written after the course completed. The course was participated in by about 60 students and 15 teachers each time, the exact amount of participants varying slightly in each course. Each higher education institute selected their own students and teachers (6-8 students and 1-2 teachers from each HEI), but the same election criteria were used: English language skills, a shown interest in the course theme, and some experience in creative methods and both motivation and suitability to study the programme.
Pilna bibliografinė nuoroda: Grincevičius, O., Kupčikienė, I., ir kt.  (2015). Me! Multicultural Encounters with Creative Methods: metodinė priemonė. Red. Ulla-Maija Koivula and Sanni KuikkaSee. Series B. No 79. Tampere. ISSN 1456-002X, ISBN 978-952-5903-68-3.

 

 image004

Autoriai: Ilona Skridlaitė, Ovidijus Grincevičius, Aušra Kavaliauskienė, Virginija Kondratavičienė, Renata Krygerienė, Dainė Krasuckienė, Ilona Kupčikienė, Daiva Matulevičiūtė, Aldona Račkelienė, Dalia Verbylė

 Leidimo metai: 2013
 Šis “Socialinio darbo terminų žodynas” skiriamas Kauno kolegijos Socialinio darbo studijų programos studentams bei socialinio darbo praktikams. Žodynas galbūt bus naudingas ir giminingų disciplinų dėstytojams ir studentams.

Socialinio darbo studijų programose specialistams keliami kvalifikaciniai reikalavimai pagrindžia gebėjimą vartoti terminus ne tik studijuojant specialybės literatūrą, bet ir kasdieninėje profesinėje kalboje. Žodyne pateikiami terminai ir sąvokos palengvins besimokančiųjų studijas tiek užsiėmimų auditorijose metu, tiek dirbant savarankiškai. Socialinio darbo katedros dėstytojai, įžvelgdami naujo žodyno išleidimo prasmę, susibūrė kūrybiniam darbui: kiekvienas dėstytojas iš savo dėstomo dalyko parinko socialiniam darbui svarbiausias sąvokas ir jas apibūdino žodyne.

Terminai žodyne pateikiami žodžių ir žodžio raidžių abėcėles tvarka, yra daugiareikšmių terminų, kurių reikšmės nurodomos viename lizde. Kiekvienas terminas turi anglišką vertimą, o tarptautiniai terminai turi savo kilmės paaiškinimą. Pateikiamos ir tokios sąvokos, kurių negalima griežtai vadinti terminais, bet kuriuos reikia norminti, kad būtų vienodai suvokiami ir vartojami socialinio darbo rašytinėje ir šnekamojoje kalboje.

Pilna bibliografinė nuoroda: Skridlaitė, I.,   Grincevičius, O.,  Kavaliauskienė, A., Kondratavičienė, V.,  Krygerienė, R., Krasuckienė, D., Kupčikienė, I.,   Matulevičiūtė, D.,  Račkelienė, A., Verbylė D. (2013). Socialinio darbo profesijos terminų žodynas. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras.

 

 knyga Autoriai: Giedrė Adomavičienė, Ovidijus Grincevičius, Laimutė Jonaitienė, Jolita Kirvaitienė, Inga Mikutavičienė, Viktorija Piščalkienė, Brigita Zachovajievienė.
Leidimo metai: 2011
Apie leidinį: Metodinės rekomendacijos skirtos Kauno kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto visų studijų programų studentams, rengiantiems baigiamuosius darbus. Šios metodinės priemonės tikslas – susisteminti pagrindinius metodologinius studijų darbų rengimo reikalavimus ir paaiškinti šių darbų turinio ir įforminimo ypatumus. Vieningų reikalavimų, kaip rengti studijų darbus, visoje Lietuvoje nėra. Iki šiol kiekviena institucija rengia savus reikalavimus. Šio leidinio autoriai tikisi, kad studentai atsižvelgdami į metodines nuorodas rengs baigiamuosius darbus savarankiškai, vadovaujant dėstytojui – baigiamojo darbo vadovui
Pilna bibliografinė nuoroda: Adomavičienė, G., Grincevičius, O.,  Jonaitienė, L., Kirvaitienė, J., Mikutavičienė, I., Piščalkienė, V., Zachovajievienė, B. (2012). Profesinio bakalauro baigiamojo darbo rengimo metodinės nuorodos: mokomoji knyga. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras.

 

 knyga
Autorius: Dalia Verbylė (Vertybių refleksija kaip prasmingo paieškos metodas šiuolaikinėje visuomenėje)
Leidimo metai: 2011
Apie leidinį: Ši knyga analizuoja prasmės ieškojimo procesą, vadinamą vertybių refleksijos metodu, kaip priemonę prasmės paieškoms. Knygos tekstas parašytas remiantis logika nuo teorijos prie praktikos, įgūdžių lavinimo, nuo vertybių pažinimo, dalijimosi vertybine išmintimi iki jų įgyvendinimo. Todėl rekomendacija skaitytojui būtų – knygą ne tik perskaityti, bet studijuoti ir praktikuotis.
Pilna bibliografinė nuoroda: Verbylė, Dalia. (2012). Vertybių refleksija kaip prasmingo paieškos metodas šiuolaikinėje visuomenėje: mokomoji knyga. Kauno kolegijos Leidybos centras.

 

 image003 Autoriai: Lies Gualthérie van Weezel, Kęstutis Alkimavičius, Giedrė Aukščiūnienė, Dalia Beliukevičiūtė, Ona Budrienė, Evelina Darulienė, Indre Gajdosikiene, Ramunė Jurkuvienė, Aušra Kavaliauskienė, Ilona Veronika Klimantavičienė, Angelė Masiukienė, Ilona Skridlaitė, Sigita Šergalienė, Sigita Šimkienė, Žaneta Šimkienė.
 Leidimo metai: 2010
Apie leidinį: Įkvepianti ir kartu realistiška knyga socialiniams darbuotojams apie socialinį darbą organizacijoje. Ši knyga skaitytojui suteikia galimybę socialinį darbą ir gyvenimą pamatyti „ vis pro kitus akinius“.Knygos autoriai tikisi, jog jų požiūris padės skaitytojams apmąstyti jų pačių čia ir dabar patiriamą praktiką. Autoriai pripažįsta, kad būdas, kuriuo žvelgiama į minėtos praktikos situacijas ir užduodami klausimai, nėra neutralus. Skaitytojas, dirbdamas su šia knyga, gali atpažinti joje slypinčią filosofiją.
Pilna bibliografinė nuoroda: Gualthérie van Weezel, L., Alkimavičius, K., Aukščiūnienė, G., Beliukevičiūtė, D., Budrienė, O., Darulienė, E., Gajdosikiene, I., Jurkuvienė, R., Kavaliauskienė, A., Klimantavičienė, I. V.,  Masiukienė, A.,   Skridlaitė, I., Šergalienė, S., Šimkienė, S.,  Šimkienė, Ž. (2010). Mąstyti, veikti, būti: socialinis darbas organizacijoje. Utena: Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija.

 

 image005
Autoriai: Ovidijus Grincevičius, Aušra Kavaliauskienė (Baigiamųjų darbų rengimas) Metodinės rekomendacijos
 Leidimo metai: 2008
Apie leidinį:

Metodinės rekomendacijos skirtos Kauno kolegijos Socialinio darbo studentams, rašantiems baigiamuosius darbus. Šio leidinio autoriai tikisi, kad studentai atsižvelgdami į metodines nuorodas rengs baigiamuosius darbus savarankiškai, vadovaujant dėstytojui – baigiamojo darbo vadovui.

Pilna bibliografinė nuoroda: Baigiamųjų darbų rengimas: metodinės rekomendacijos. (2008). Kauno kolegija Sveikatos priežiūros fakultetas Socialinio darbo katedra. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras.

 

Socialinio darbo supervizija
Autoriai: Ovidijus Grincevičius, Ramunė Jurkuvienė, Ilona Kupčikienė, Ilona Skrdlaitė, Eglė Stasiūnaitienė, Polina Šedienė.
 Leidimo metai: 2004
Apie leidinį: Knyga apie socialinio darbo superviziją Lietuvoje. Ji parengta naudojantis PHARE programos projekto „Supervizijos įgūdžių ugdymo programa“ medžiaga ir projekto dalyvių patirtimi. Knygos autoriai – Kauno kolegijos dėstytojai, vykdę šį projektą. Tai pirmoji knyga lietuvių kalba, nagrinėjanti socialinio darbo supervizijos teorinius aspektus ir apibendrinanti praktinę supervizijos seminarų dalyvių patirtį.
Pilna bibliografinė nuoroda: Grincevičius, O., Jurkuvienė, R., Kupčikienė, I., Skrdlaitė, I., Stasiūnaitienė, E., Šedienė, P. (2004). Socialinio darbo supervizija: teorija ir praktika: PHARE projekto “Supervizijos įgūdžių ugdymo programa” medžiagaKaunas: Technologija.

 

 image006 Autoriai: Ilona Kupčikienė
 Leidimo metai: 2002
Apie leidinį:

Mokymo priemonė Socialinio darbo specialybės studentams, kurią sudaro teoriniai temų įvadai ir praktinės užduotys. Atlikdami pratimus ir diskutuodami grupelėse, dalindamiesi savo patyrimu ir išklausydami kitų, studentai turės galimybę geriau suvokti save, suprasti juos supančius žmones, pažins jų poreikius ir išsiugdys geresnius bendravimo įgūdžius.

Pilna bibliografinė nuoroda: Kupčikienė, I. (2002). Bendravimo psichologija. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras.