APIE KATEDRĄ

Socialinio darbo  katedra savo veiklą pradėjo 1998 m. Šiuo metu katedroje dirba 19 dėstytojų, studijuoja  apie 180 studentų.  Per visą  Socialinio darbo katedros veiklos laikotarpį  socialinio darbo studijų programą  baigė 903 absolventai.

Socialinio darbo katedros  studentai  ir  dėstytojai dalyvauja   Leonaro da Vinci, Socrates, Nord Plius ir kituose tarptautiniuose projektuose,  Erasmus tarptautinių mainų programoje.  Studentai vyksta studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikas į  švietimo ir socialines paslaugas teikiančias įstaigas Švedijoje, Belgijoje, Suomijoje, Portugalijoje, Nyderlanduose, Vokietijoje, Vengrijoje, Ispanijoje ir kt.

Katedroje nuolat skatinama studentus dalyvauti įvairiose veiklose, kuriose jie gauna daug neformalios, emocinės paramos iš  kitų bendramokslių, dėstytojų, socialinių partnerių. Studentai organizuoja renginius katedroje, socialinių partnerių įstaigose, dalyvauja įvairiose socialinėse akcijose, savanoriškoje veikloje, labdaringose akcijose įvairiose socialines paslaugas teikiančiose institucijose.

Socialinio darbo katedros dėstytojai dalyvauja įvairiose veiklose: yra Kauno miesto savivaldybės administracijos  Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyriaus organizuotuose projektų vertinimo ekspertų grupių nariai, Studijų kokybės vertinimo centro paskirtų pirmosios pakopos studijų programų  ekspertavimo ir vertinimo grupių nariai, Kauno tardymo izoliatoriaus Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijos nariai, Lygtinio paleidimo iš Kauno nepilnamečių tardymo izoliatoriaus-pataisos namų komisijos nariai, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programų  ekspertavimo nariai, Bendros globėjų ir įtėvių rengimo programos GIMK specialistų atestacinės komisijos prie LR SADM nariai, tarptautinių mokslo žurnalų redkolegijų nariai.

Katedros dėstytojai nuolat atnaujina studijų medžiagą ir priemones, kartu su studentais ir socialiniais partneriais atlieka mokslo taikomuosius tyrimus,  kurių rezultatai  taikomi socialinio darbo praktikos ir socialinių darbuotojų rengimo proceso  tobulinimui. Dėstytojai ir studentai  analizuoja Lietuvoje ir užsienyje atliekamus mokslinius tyrimus apie socialinių darbuotojų rengimą ir profesinės veiklos aktualijas, teikia rekomendacijas socialinės apsaugos sistemos tobulinimui.

20180517_114622

Studentas dalinosi savanoriškos veiklos patirtimi

Šių metų gegužės 17 dieną Socialinio darbo studijų programos antro kurso studentas (SD – 6 gr.) Dovydas Paslauskas dalyvavo renginyje, skirtame savanorystės skatinimui, kuris  vyko Raudondvario kultūros centre. Studentas skaitė pranešimą „Savanoriška veikla: nauda man, nauda kitiems“ bei dalinosi gerąja …

Skaityti

Ft

Žiniomis ir patirtimi dalinosi dėstytoja iš Afrikos

Šių metų kovo 21 diena Socialinio darbo katedros studentams buvo ypatinga, nes kovo 21 – oji – tarptautinė Dauno sindromo diena, tarptautinė rasinės diskriminacijos panaikinimo diena, o Namibijoje – Nepriklausomybės diena. Būtent dėl dviejų pastarųjų progų socialinio darbo pirmakursiams ir …

Skaityti