STUDIJOS

Socialinio darbo studijų programos absolventų studijų tęstinumo galimybės

 

Aukštoji mokykla (universitetas) Lietuvoje Studijų tęstinumo pagrindas ir sąlygos
Kauno technologijos universitetas (KTU) Kolegijų absolventams, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą organizuojamos papildomosios studijos, kurių trukmė 1 – 2 metus. Studijos yra mokamos, valstybė nefinansuoja. Baigusiems kolegines studijas būtina studijuoti studijų krypties dalykus. Asmenims, turintiems profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, studijų apimtis ne didesnė kaip 120 kreditų. Asmenys, baigę išlyginamąsias studijas, bendrąja tvarka gali dalyvauti konkurse ir stoti į magistrantūrą.
Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) Kolegijų absolventams, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą organizuojamos papildomosios studijos, kurių trukmė 1 metai. Baigusiems išduodamas pažymėjimas. Asmenys, baigę išlyginamąsias studijas, bendrąja tvarka gali dalyvauti konkurse ir stoti į magistrantūrą
Mykolo Riomerio universitetas (MRU) Kolegijų absolventams, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą organizuojamos papildomosios studijos, kurių trukmė 1 metai. Baigusiems išduodamas pažymėjimas. Asmenys, baigę išlyginamąsias studijas, bendrąja tvarka gali dalyvauti konkurse ir stoti į magistrantūrą
Vilniaus universitetas (VU) Kolegijų absolventams, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą organizuojamos papildomosios studijos, kurių trukmė 1 metai. Baigusiems išduodamas pažymėjimas. Asmenys, baigę išlyginamąsias studijas, bendrąja tvarka gali dalyvauti konkurse ir stoti į magistrantūrą
Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) Kolegijų absolventams, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą organizuojamos papildomosios studijos, kurių trukmė 1,5 – 2 metai. Baigusiems išduodamas pažymėjimas. Asmenys, baigę išlyginamąsias studijas, bendrąja tvarka gali dalyvauti konkurse ir stoti į magistrantūrą
Klaipėdos universitetas (KU) Kolegijų absolventams, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą organizuojamos papildomosios studijos, kurių trukmė 1 metai. Baigusiems išduodamas pažymėjimas. Asmenys, baigę išlyginamąsias studijas, bendrąja tvarka gali dalyvauti konkurse ir stoti į magistrantūrą
Šiaulių universitetas (ŠU) Kolegijų absolventams, turintiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir įgijusiems profesinio bakalauro laipsnį ir norintiems įgyti universitetinį išsilavinimą yra galimybė įgyti universitetinį išsilavinimą. Kolegijų absolventai gali būti priimami į aukštesnį kursą, įskaitant studijuotos studijų programos dalykus. Tolimesnės studijos yra mokamos. Taip pat kolegijų absolventams organizuojamos papildomosios studijos, kurių trukmė 1 metai. Baigusiems išduodamas pažymėjimas. Asmenys, baigę išlyginamąsias studijas, bendrąja tvarka gali dalyvauti konkurse ir stoti į magistrantūrą

 

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas