KOKYBĖ

2006-11-09 buvo atliktas Socialinio darbo studijų programos išorinis tarptautinis vertinimas. SKVC tarybos posėdyje 2007-03-26 Nr.4752 buvo svarstytos išorinio vertinimo išvados bei rekomendacijos ir pritarta siūlymui:

  • akredituoti neuniversitetinių studijų programą Socialinis darbas (valstybinis kodas – 625305S205) be sąlygų.

PDF3 Veiklos planas 2007-2012 m.

PDF3Išorinio vertinimo išvados.

PDF3 Socialinio darbo studijų programos pokyčiai 2007 – 2014 m.


2015-01-30 Nr. SV4-8 buvo svarstytos išorinio vertinimo išvados bei rekomendacijos ir pritarta siūlymui

  • akredituoti neuniversitetinių studijų programą Socialinis darbas (valstybinis kodas – 625305S205) 6 metams.

PDF3 Išorinio vertinimo išvados