TARPTAUTINĖ VEIKLA

Studijų tarptautiškumas yra vienas iš Kolegijos strateginių prioritetų, plečiamas partnerinių institucijų tinklas, suteikiantis geresnes pasirinkimo galimybes studentų dalinėms studijoms ir/arba praktikai, dėstytojų mokymams ir tarptautinėms stažuotėms. Erasmus programai vykdyti Kauno kolegija yra sudariusi 144 dvišales sutartis su partnerinėmis institucijomis 26 šalyse. Kolegijoje yra išskirti 72 strateginiai partneriai tarptautinio bendradarbiavimo srityje.

Socialinio darbo studijų programos studentai ir dėstytojai gali vykti studijuoti arba atlikti praktiką užsienyje pasinaudojant Lifelong Learning programos, Nordplus, Erasmus+, ES SF projektų lėšomis, dvišalių susitarimų ir sutarčių tarp Kauno kolegijos ir įvairių institucijų užsienyje teikiamomis galimybėmis.

Į Socialinio darbo katedrą taip  pat atvyksta užsienio šalių studentai studijuoti / atlikti praktiką, dalyvauti Kauno kolegijoje organizuotose intensyviose programose. Atvykę dėstytojai veda teorinius ir praktinius užsiėmimus studentams ir dėstytojams.

Tarptautiškumui didinti Socialinio darbo katedroje vyksta dėstytojų ir studentų sklaidos renginiai. Kauno kolegijoje yra organizuojama  „Tarptautinė savaitė“, kurios metu renginiuose dalyvauja partneriai iš Suomijos, Prancūzijos, D. Britanijos, Turkijos, Danijos, Ispanijos, Olandijos, Baltarusijos, Lenkijos, Ukrainos, Latvijos.