Praktikos mentoriai

Realioje praktikos vietoje studentams praktikos procesą organizuoja praktikos mentorius, kuris padeda studentui pasirinkti tinkamas praktikos veiklas bei įgyti reikiamus įgūdžius. Siekdama tobulinti studentų profesinės veiklos praktikos kokybę, Socialinio darbo katedra  vykdo socialinių darbuotojų praktikos mentorių mokymus. Studentams rekomenduojama atlikti profesinės veiklos praktikas tose institucijos, kuriose dirba socialiniai darbuotojai, turintys mentoriaus kompetencijas ir vadovaujantys studentams praktikos vietose. Kauno kolegija yra sudariusi ilgalaikes  trišales sutartis su Kauno bei kitų Lietuvos regionų socialinių paslaugų įstaigomis, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. institucijomis.

 

Studentai profesinės veiklos praktikos vietą gali pasirinkti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių socialinių paslaugų įstaigose. Sutartis su užsienio įstaigomis, kuriose studentai nori atlikti profesinės veiklos praktikas, sudaro Medicinos fakulteto projektų  koordinatorius. Už profesinės veiklos praktikų organizavimą atsakingas Medicinos fakulteto praktinio mokymo vadovas. Socialinio darbo katedros dėstytojai kartu su studentais detaliai aptaria profesinės veiklos praktikų programos tikslus, siekiamus studijų rezultatus, dokumentacijos rengimą, praktikos vertinimo sistemą, padeda spręsti iškilusius sunkumus praktikos metu, vykdo tarpinius susitikimus – supervizijas, apibendrina ir įvertina studijavimo pasiekimus.

 

Praktikos mentoriai, dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo programoje 

„Praktikos mentoriaus vaidmuo studentų profesinės veiklos praktikoje“

Dalyvio pavardė, vardas  Įstaigos pavadinimas
Bereznaja-Demidenko Valentina Jonavos raj. Socialinių paslaugų centras
Buinickaitė Daiva Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras
Čibirauskaitė Danutė Kauno nakvynės namai
Dambrauskienė Gražina VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras
Danilevičienė Lina Kauno nakvynės namai
Dzedulionienė Asta VŠĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras, Kaišiadorių pirminė organizacija
Gineikienė Regina Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras
Jusienė Kristina Rumšiškių vaikų dienos centras, Kauno raj.
Kliūčienė Judita Kauno Panemunė senelių namai
Kružinauskienė Daiva Kauno apygardos probacijos tarnyba
Kšivickienė Raimonda Vilijampolės socialinės globos namai,  Kaunas
Masiliūnaitė Solveiga VšĮ Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras
Mieldažienė Vilma Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“
Narbutienė Dalia Vaikų gerovės centras „Pastogė“, Kaunas
Ogorodnikienė Loreta VšĮ Jurbarko raj. sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centras
Povilaitienė Janina VšĮ „Privati slaugos tarnyba“, Kaunas
Pranskevičienė Lijana Kauno hospiso namai
Stanislovaitienė Kristina Kauno raj. socialinių paslaugų centras
Stumbraitytė Laura VšĮ „Juoda avis“, Kaunas
Vasiliauskienė Giedrimė Kauno kartų namai
Zinkevičienė Raimonda Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Gailiauskaitė Giedrė Jonavos raj. Socialinių paslaugų centras
Masiukienė Angelė Jonavos raj. Socialinių paslaugų centras
Matulevičiūtė Daiva VšĮ Darnūs namai
Davainis Saulius VšĮ Kauno respublikinė ligoninė
Ašakienė Vitalija Kėdainių bendruomenės socialinis centras
Kaštaljanienė Lijana Kėdainių bendruomenės socialinis centras
Stapulionienė Liuda Kauno kartų namai
Česnavičienė Aušra Vaikų gerovės centras „Pastogė“, Kaunas
Vyšniauskienė Jurgita Vaikų gerovės centras „Pastogė“, Kaunas
Stankevičienė Virginija Vaikų gerovės centras „Pastogė“, Kaunas
Buzienė Rasa LSMU KK fil. Onkologijos ligoninė
Mažeikaitė Živilė Jonavos LPF „Iššūkis jaunimui“
Tureikis Linas VšĮ Šilainių poliklinika, Psichikos sveikatos centras
Valauskienė Eglė VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
Budrienė Ona Didvydžių socialinės globos namai, Vilkaviškio raj.
Valatkevičienė Rasa Kauno raj. savivaldybės administracijos Garliavos seniūnija
Janonienė Asta Kauno raj. savivaldybės administracijos Garliavos seniūnija
Rauktys Darius Kauno priklausomybių ligų centras
Norvilienė  Jolanta Dotnuvos slaugos namai, Kėdainių raj.
Baltrukevičienė Edita Dotnuvos slaugos namai, Kėdainių raj.
Galičinienė Jolanta Dotnuvos slaugos namai, Kėdainių raj.
Mažonavičienė Agnė Kauno klinikinė ligoninė
Šeputienė  Inga Paparčių Šv. Juozapo šeimos namai
Laurinavičienė Laima Vilainių seniūnija, Kėdainiai
Daunorienė Dalia VŠĮ “Pimonovų fondo globos namai”
Aleksaitienė Gražina Nakvynės namai (Kauno savivaldybės socialinių ligų kabinete „Žemas slenkstis“), Kaunas
Gapšytė Rima Kauno vaikų globos namai “Atžalynas”
Vasiliauskienė Virginija Nakvynės namai, Kaunas
Borisenko Rasa Nakvynės namai, Kaunas
Zvicevičienė Lina Nakvynės namai, Kaunas
Šatinskienė Dovilė Vilijampolės socialinės globos namai
Dalia Tamulionytė-Krilavičienė Vilijampolės socialinės globos namai
Agnė Sucilienė Vilijampolės socialinės globos namai
Asta Kaduševičienė Kaišiadorių socialinių paslaugų centras
Jolanta Koklevičienė Kaišiadorių socialinių paslaugų centras
Aurika Matutienė Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras
Viktorija Juškaitė Jonavos rajono neįgaliųjų veiklos centras
Vilija Drulienė. Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius-pataisos namai
Milda Kairaitytė, Jonavos socialinių paslaugų centras
Vita Bukauskiene Jonavos socialinių paslaugų centras
Vasilenkienė Nadiežda Vilijampolės socialinės globos namai
Mikalauskas Valeras Ruklos pabėgėlių centras
Ivanauskienė Renata Jonavos rajono savivaldybės administracija
Pakėnas Rimantas VšĮ „Laisva valia“, Kauno raj.