Stacionarios institucijos studentų profesinei veiklos praktikai

Socialinių paslaugų įstaiga – socialines paslaugas teikianti įmonė (akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, individuali įmonė), įstaiga (viešoji įstaiga, biudžetinė įstaiga, organizacija, asociacija, labdaros ir paramos fondas, religinė bendruomenė ar bendrija (centras), jos atstovybė ar filialas, šeimyna). Socialinių paslaugų įstaigai priskiriamas ir įstaigos padalinys – socialinių paslaugų įstaigos arba ne socialines paslaugas teikiančios įstaigos struktūrinis padalinys, neturintis atskiro juridinio statuso, bet teikiantis socialines paslaugas.

 

Skiriamos šios socialinių paslaugų įstaigų grupės:

  • stacionarios socialinių paslaugų įstaigos (socialinės globos namai, šeimynos);
  • nestacionarios socialinių paslaugų įstaigos (laikino gyvenimo namai, dienos socialinės globos centrai, savarankiško gyvenimo namai, socialinės priežiūros centrai, bendruomeninės įstaigos ir kt.).

plačiau žiūrėti: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453

 

Rekomenduojamos stacionarios institucijos studentų profesinei veiklos praktikai

 

Kauno miestas:

Kauno apskrities priklausomybių ligų centras, Giedraičių g.8, plačiau: http://www.kaplc.lt/

Kauno Kartų namai, Sąjungos a.13A, plačiau: http://www.kartunamai.lt/

Kauno miesto ir rajono pataisos inspekcija, Kęstučio g. 37, plačiau www.krpi.lt

Kauno nepilnamečių tardymo izoliatorius – pataisos namai, Technikos g. 12,  plačiau; http://www.kalejimudepartamentas.lt/lt/nti-pn/naujienos-nti-pn.html

Kauno Panemunės senelių namai, Kurtinių 1 D, plačiau: http://www.kaunoseneliai.lt/

Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“, Partizanų g.85, plačiau http://www.atzalynovaikai.lt/

LSMU Kauno klinikos, Eivenių g. 2, plačiau: http://www.kmuk.lt/

Nakvynės namai, R.Kalantos 55, plačiau: http://www.nakvynes-namai.lt/Apiemus.aspx

Vaikų gerovės centras „Pastogė“, P.Plechavičiaus g.21, plačiau: http://www.pastoge.lt/lt/apie_mus

Vilijampolės Socialinės globos namai, Apuolės g.44, plačiau: http://www.vilijampolessgn.lt/

Všį K.Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, Kruonio g. 21, plačiau: http://www.kgriniausligonine.lt/

Všį Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninė, Raudonojo Kryžiaus g. 1. plačiau: http://panemune.lt/

Všį Kauno respublikinė ligoninė, http://www.kaunoligonine.lt/turinys/struktura-ir-kontaktai

 

Kauno rajonas:

Pagynės vaikų globos namai, Liepų g. 10, Pagynės k., Babtų sen., pagyne@krs.lt

SBĮ Kauno r. Socialinių paslaugų centro padalinys Krizių centras, Vytauto g. 68, Garliava, plačiau: http://www.kaunorspc.lt/kriziu-centras/

Vilkijos laikinieji vaikų globos namai, Šlaitų g. 9, Vilkija

VšĮ narkomanų reabilitacijos centras SUGRĮŽIMAS, Liepų g. 29, Linksmakalnio k., Garliavos apylinkių sen., plačiau:  www.sugrizimas.lt

 

Kitos praktikos vietos Lietuvos Respublikoje:

AB sanatorija „Eglė“, Eglės g.1, Druskininkai, plačiau: http://druskininkai.sanatorija.lt/kontaktai/

Alytaus rajono savivaldybės Miroslavo globos namai, Dainavos g. 3, Miroslavo k.,  plačiau: http://www.miroslavoglobosnamai.lt/lt/apie-mus.html

Didvydžių socialinės globos namai, Augalų k., Klausučių sen., Vilkaviškio r. sav., plačiau: http://www.dsgn.lt/

Ilguvos socialinės globos namai, Dvaro g. 36, Ilguvos kaimas, Šakių r. sav, plačiau: http://www.isgn.lt/

Jonavos globos namai, Žeimių takas 7, Jonava, plačiau: http://globa.jonava.net/

Kėdainių vaikų globos namai „Saulutė“ , Vydūno g. 6, Kėdainiai, plačiau: http://www.vgnsaulute.lt/

Prienų globos namai, Panemunės g. 28, Prienai, plačiau: http://pgn.lt/

Raseinių r. Blinstrubiškių socialinės globos namai, Raseinių raj, Blinstrubiškių k., Paliepių sen.,  plačiau: http://www.bsgn.lt/bsgn/index.php

Raseinių rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga Raseinių vaikų globos namai, Kalnų g. 15 a, Raseiniai, plačiau: http://www.raseiniuvaikai.lt/

Ukmergės vaikų globos namai, Vilniaus g. 87, Ukmergė, plačiau: http://www.vgn.ukmerge.lm.lt/

Vaikų ligoninės Vaikų reabilitacijos skyrius Druskininkų „Saulutė“ , Vytauto g. 2, Druskininkai, plačiau: http://www.vaikuligonine.lt/skyriai.php?ID=84

Veisiejų socialinės globos namai, Ryto g. 15, Kailinių km, Veisėjų sen., Lazdijų sav.,  plačiau: http://www.veisiejusgn.lt/

Všį „Senjorų Eldoradas“ , Šilutės r.sav., Pašusčių kaimas,  plačiau: http://www.senjorueldoradas.lt/

Všį Kruonio senelių globos namai, Kauno g. 1, Kruonis, Kaišiadorių r, plačiau:  seneliai@nkm.lt

Všį Marijos Namai, Klonio g. 14, Druskininkai.

Všį Šakių vaikų globos namai, V. Kudirkos g. 17, Šakių m., Šakių sen., Šakių r. sav. plačiau:

https://www.facebook.com/Vie%C5%A1oji-%C4%AFstaiga-%C5%A0aki%C5%B3-vaik%C5%B3-globos-namai-183534866564/