PRAKTINIS MOKYMAS

Kaip vienu pagrindinių principų įgyvendinant Socialinio darbo studijų programą laikomasi teorijos ir praktikos vienovės užtikrinimo ir tęstinumo. Kauno kolegija yra sudariusi ilgalaikes  trišales sutartis su Kauno bei kitų Lietuvos regionų socialinių paslaugų įstaigomis, sveikatos priežiūros, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. institucijomis dėl profesinės veiklos praktikų vykdymo.

Profesinės veiklos praktikas studentai atlieka įvairaus pavaldumo Lietuvos Respublikos institucijose (viešose, biudžetinėse, nevyriausybinėse ir privačiose) institucijose, organizuojančiose ir teikiančiose socialines paslaugas. Profesinės veiklos praktikų vietos orientuotos į praktikos tikslus ir siekiamus studijų programos rezultatus.

Studentai profesinės veiklos praktikos vietą gali pasirinkti ne tik Lietuvos, bet ir ES šalių (Suomija, Belgija, Norvegija, Vokietija, Portugalija, Danija, Ispanija) socialinių paslaugų įstaigose. Sutartis su užsienio įstaigomis, kuriose studentai nori atlikti profesinės veiklos praktikas, sudaro Medicinos fakulteto projektų  koordinatorius.

Socialinio darbo studijų programoje numatytos trys profesinės veiklos praktikos:

  • Nestacionarus institucinis socialinis darbas (8 kreditai);
  • Stacionarus institucinis socialinis darbas (10 kreditų);
  • Socialinis darbas su atvejais (12 kreditų).

Siekdama tobulinti studentų profesinės veiklos praktikos kokybę, Socialinio darbo katedroje  vykdomi socialinių darbuotojų praktikos mentorių mokymai. Studentams profesinės veiklos praktikų vietose vadovauja socialiniai darbuotojai – praktikos mentoriai. Šiuo metu yra parengti 47 mentoriai,  dirbantys įvairiose socialinių paslaugų institucijose Kauno regione ir kitose Lietuvos savivaldybėse.

Už profesinės veiklos praktikų organizavimą atsakinga Medicinos fakulteto praktinio mokymo vadovė.

Katedros dėstytojai, atsakingi už profesinės veiklos praktikų realizavimą, kartu su studentais detaliai aptaria praktikų programos tikslus, siekiamus studijų rezultatus, dokumentacijos rengimą, praktikos vertinimo sistemą, padeda spręsti iškilusius sunkumus praktikos metu, vykdo tarpinius susitikimus – refleksijas, apibendrina ir įvertina studijavimo pasiekimus.

Socialinio darbo katedroje yra sudaryta profesinės veiklos praktikos vietų duomenų bazė, kurios pagalba studentai gali pasirinkti jiems tinkamiausią praktikos vietą nestacionariose ir stacionariose institucijose. Ši duomenų bazė yra nuolat papildoma, atsižvelgiant į socialinių partnerių, studentų bei dėstytojų pasiūlymus.