Baigiamojo darbo „Socialinių paslaugų namuose prieinamumas pagyvenusiems ir seniems žmonėms“ pristatymas

2016 birželio 16 d. Kauno miesto socialinių paslaugų centro Dainavos dienos globos centre vyko Editos Vaičiulienės (SDI 3-2) baigiamojo darbo pristatymas.

Darbo vadovas: asist. Laura Stumbraitytė.

Pristatyme dalyvavo: Dainavos dienos globos centro darbuotojai ir lankytojai.

Baigiamojo darbo tikslas: Nustatyti socialinių paslaugų namuose prieinamumą pagyvenusiems ir seniems žmonėms.

Temos aktualumas. Lietuvos gyventojai sensta. Bendras šalies gyventojų skaičius mažėja, tačiau pagyvenusių (65 metų ir vyresnių) dalis didėja. 2014 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 943,5 tūkst. gyventojų, iš jų 542,7 tūkst., (18,4 procento), buvo 65 metų ir vyresni. Visuomenei senstant, integruotos globos ir slaugos poreikis didėja, ji tampa vis svarbesne šiuolaikinių valstybių socialinės politikos dalimi. Tyrimai rodo, pagyvenusiems ir seniems žmonėms, kuriems reikia pagalbos, dažniau renkasi paslaugas savo namuose ar bendruomenės patalpose. Šios paslaugos tampa vis svarbesnės ir reikalingesnės. Tad valstybė, būdama atsakinga už socialinę gerovę šalyje, organizuojant ir teikiant socialines paslaugas, turėtų skatinti kokybiškų ir prieinamų paslaugų pasiūlą.

Pristatymo apibendrinimas: pristatymo metu buvo apžvelgti recenzentų atsakymai apie socialinių paslaugų prieinamumą namuose. Pagalba į namus – tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime. Socialinių paslaugų teikimas yra nukreiptas į žmonių socialinę integraciją. Socialinių paslaugų svarbiausias tikslas yra pagalba kitiems bei pokyčių skatinimas. Socialinių paslaugų teikimas stiprina bendruomenės socialinę gerovę bei stabdo didesnių socialinių problemų atsiradimą. Kad ir kokie bebūtų pagyvenusių ir senų žmonių fiziniai, protiniai sugebėjimai, bei socialinė aplinka, jie kuo ilgiau nori likti savo namuose. Tad valstybė, būdama atsakinga už socialinę gerovę šalyje, organizuojant ir teikiant socialines paslaugas, turėtų skatinti kokybiškų ir prieinamų paslaugų pasiūlą. Buvo pateiktos tyrimo išvados ir rekomendacijos. Po pristatymo vyko diskusija ar rekomendacijas galima pritaikyti praktikoje.

20170602_102311

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas