VYKDYTA BAIGIAMŲJŲ DARBŲ SKLAIDA 2017 M.

1. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo veikla su 9-12 metų vaikais patyrusiais fizinį smurtą socialinės rizikos šeimose kaimiškoje seniūnijoje“ pristatymas

2. Baigiamojo darbo „Socialinių paslaugų poreikis Nakvynės namų gyventojams“ pristatymas

3. Baigiamojo darbo „Įgalinimo svarba teikiant socialines paslaugas akliesiems ir silpnaregiams“ pristatymas

4. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo veikla su pagyvenusiais ir senais žmonėmis socialinių paslaugų dienos“ pristatymas

5. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo profesiniai vaidmenys dirbant su socialinės rizikos šeimomis kaimiškoje bendruomenėje“ pristatymas

6. Baigiamojo darbo „Pacientų požiūris apie socialinio darbuotojo teikiamas socialines paslaugas reabilitacijos skyriuje“ pristatymas

7. Baigiamojo darbo „Pagyvenusių ir senų žmonių adaptacijos globos namuose ypatumai“ pristatymas

8. Baigiamojo darbo „Pagyvenusių ir senų žmonių adaptacijos proceso ypatumai stacionarioje globos įstaigoje“ pristatymas

9. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo patiriamo streso priežastys teikiant socialines paslaugas pagyvenusiems ir seniems asmenims jų namuose“ pristatymas

10. Baigiamojo darbo ,,Socialinių darbuotojų veikla su nuteistaisiais, laisvės atėmimo bausmę atliekančiais pusiaukelės namuose“ pristatymas

11. Baigiamojo darbo Socialinio darbo metodų taikymas specializuotos pagalbos centre su fizinį smurtą artimoje aplinkoje patyrusiomis moterimis” pristatymas

12. Baigiamojo darbo ,,Socialinio darbuotojo veikla, motyvuojant socialinę paramą gaunančius bedarbius darbinei veiklai“

13. Baigiamojo darbo „Bendrųjų socialinių paslaugų poreikis asmenims, turintiems priklausomybę nuo alkoholio, Priklausomybės ligų centre“ pristatymas

14. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo profesiniai vaidmenys dirbant su pagyvenusiais ir senais asmenimis miesto bendruomenėje“ pristatymas

15. Baigiamojo darbo Jaunuolių, gyvenusių vaikų globos namuose, savarankiško gyvenimo įgūdžių raiška” pristatymas

16. Baigiamojo darbo „Dienos centro socialinių paslaugų naudingumas pagyvenusiems ir seniems asmenims“ pristatymas

17. Baigiamojo darbo Kūrybinės raiškos metodų taikymas, teikiant užimtumo paslaugas asmenims, turintiems klausos negalią“ pristatymas

18. Baigiamojo darbo “Socialinių darbuotojų patiriamos problemos dirbant vaikų dienos centruose“ pristatymas

19. Baigiamojo darbo tema „Suaugusiųjų neįgaliųjų užimtumo organizavimo problemos socialinės globos namuose“ pristatymas

20. Baigiamojo darbo ,,Socialinio darbuotojo veikla kaimiškose bendruomenėse su pagyvenusiais ir senais žmonėmis“ pristatymas

21. Baigiamojo darbo „Socialinius darbuotojus profesinei veiklai motyvuojantys veiksniai” pristatymas

22. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo veiklos poreikis teikiant socialinę pagalbą probuojamiesiems

23. Baigiamojo darbo “Socialinio darbuotojo veiklos poreikis pacientams, sergantiems cukriniu diabetu ir besigydantiems stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje” pristatymas

24. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo veikla vaikų dienos centre“ pristatymas

25. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo patiriami sunkumai dirbant su demencija sergančiais pagyvenusiais ir senais asmenimis stacionarioje socialinės globos įstaigoje“ pristatymas

26. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo veiklos poreikis dirbant su intelekto sutrikimą turinčiais vaikais specialiojoje mokykloje“ pristatymas

27. Baigiamojo darbo Socialinio darbuotojo veiklos poreikis su prenetalinę netektį patyrusiomis moterimis“ pristatymas

28. Baigiamojo darbo „Fizinį smurtą artimoje aplinkoje patyrusių moterų pasitenkinimas socialinio darbuotojo veikla krizių centre“ pristatymas

29. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo veikla integruojant sutrikusio intelekto asmenis į visuomenę per užimtumo veiklas“ pristatymas

30. Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo veiklos svarba kaimo bendruomenėje, teikiant pagalbą moterims, patyrusioms smurtą artimoje aplinkoje“ pristatymas

31. Baigiamojo darbo Socialinio darbuotojo veiklos poreikis vienišiems tėvams auginantiems vaiką su elgesio ir emocijų sutrikimais“ pristatymas

32. Baigiamojo darbo Socialinių darbuotojų patiriama profesinė rizika dirbant su skirting grupių klientais“ pristatymas

33. Baigiamojo darbo „Socialinių darbuotojų patiriami sunkumai, dirbant su ankstyvosios paauglystės vaikais (12-14m.) vaikų dienos centruose“ pristatymas

34. Baigiamojo darbo „Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikis asmenims turintiems psichikos negalią“ pristatymas

35. Baigiamojo darbo Socialinio darbuotojo tarpininkavimo veikla, teikiant socialines paslaugas namuose paliatyviems klientams “ pristatymas

36. Baigiamojo darbo “Socialinio darbuotojo veiklos poreikis psichikos ligomis sergančių asmenų lankančių psichikos sveikatos centrą” pristatymas

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas