«

»

2016.06
09

Baigiamojo darbo „Pagyvenusių ir senų asmenų požiūris į socialinio darbuotojo veiklą globos namuose“ pristatymas

2016 m. birželio 9 d. Socialinės globos namuose VšĮ „Senjorų Vila“ vyko Karolinos Rimkevičiūtės (SDI 2-2) baigiamojo darbo „Pagyvenusių ir senų asmenų požiūris į socialinio darbuotojo veiklą globos namuose“ pristatymas.

Pristatyme dalyvavo: Globos namų direktorė Dalia Vansevičienė, vyr. buhalterė Angelė Narbutienė, bendrosios praktikos slaugytoja Daiva Kleveckienė, slaugytojos padėjėjos bei socialinė darbuotoja su socialinės darbuotojos padėjėjomis.

Baigiamojo darbo tikslas: Nustatyti socialinio darbuotojo veiklą globos namuose pagyvenusių ir senų asmenų požiūriu.

Pasirinktos temos aktualumas: Remiantis PSO, pagyvenęs asmuo laikomas nuo 60 iki 74 metų, o senas asmuo nuo 75 iki 90 metų. Senatvėje vyksta įvairūs pakitimai, kurie apriboja daugelį gyvenimo sričių, to pasekoje pagyvenę ir seni asmenys ieško pagalbos globos namuose, kur vienas iš pagrindinių tikslų yra kuo ilgiau išlaikyti jų savarankiškumą ir aktyvumą tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime. Globos namai užtikrina ne tik jų gerovę ar sveikatą, bet ir garantuoja teisę į tinkamą aplinką, kuri palaiko teigiamus jausmus ir emocijas jų gyvenamojoje aplinkoje.

Pristatymo apibendrinimas: pristatymo metu buvo peržvelgti informantų atsakymai apie socialinio darbuotojo veiklą globos namuose. Socialinis darbas pagyvenusiems ir seniems asmenims globos namuose organizuojamas taip, kad stiprintų kiekvieno gyventojo sugebėjimus tvarkytis pačiam, palaikytų bent minimalų jo savarankiškumą, pasitelkiant paprastas kasdienines veiklas. Socialinis darbuotojas labai svarbus pagyvenusių ir senų asmenų gyvenime, nes jis ne tik jautriai reaguoja į šių asmenų iškilusias problemas, bet geba įsijausti ir į pagyvenusių ir senų asmenų jausmus ar mintis, siekdamas teigiamų pokyčių jo gyvenime. Socialinio darbuotojo veikla globos namuose yra daugialybė, pasižyminti kintamumu ir neaiškiomis ribomis. Socialinis darbuotojas profesinėje veikloje geba panaudoti turimas žinias, įgūdžius ir vertybes bei nuolat tobulina socialinių paslaugų teikimo įgūdžius. Buvo pateiktos tyrimo įžvalgos ir rekomendacijos. Po pristatymo vyko diskusija su globos namų personalu, kurios metu buvo sprendžiama ar rekomendacijas tikrai galima pritaikyti praktikoje su pagyvenusiais bei senais asmenimis globos namuose. Pateikiant trumpą literatūros analizės santrauką, buvo sprendžiami ir kiti pasiūlymai, kaip gerinti socialinio darbuotojo veiklą globos namuose.

7

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas