«

»

2016.06
09

Baigiamojo darbo „Socialinių darbuotojų sunkumai dirbant su proto negalią turinčiais asmenimis“

2016 m. birželio 9 d. Alytaus miesto socialinių paslaugų centre, neįgaliųjų dieno centre vyko Vaidos Naruševičiūtės (SD 3-1) baigiamojo darbo „Socialinių darbuotojų sunkumai dirbant su proto negalią turinčiais asmenimis“ pristatymas.

Darbo vadovas: asist. Laura Stumbraitytė

Pristatyme dalyvavo: Socialinio paslaugų centro socialinės darbuotojos, kurios dalyvavo tyrimo procese, atsakant į iškeltus kokybinio tyrimo klausimus. Angelė Gavelienė, Vilma Aliulienė, Rasa Rusesckienė, Laima Katukevičienė, Rima Bertašienė.

Baigiamojo darbo tikslas: nustatyti socialinių darbuotojų patiriamus sunkumus dirbant su proto negalią turinčiais asmenimis.

Pasirinktos temos aktualumas: darbas su proto negalią turinčiais asmenimis reikalauja specifinių profesinių kompetencijų, kurios turėtų būti lavinamos. Socialinis darbuotojas turi gebėti nustatyti pagalbos poreikį proto negalią turintiems asmenims, suteikti bei planuoti paramos gavimą klientui. Profesinėje veikloje yra svarbios socialinio darbuotojo žinios, įgūdžiai bei vertybės, kuriomis vadovaujamasi. Tyrimas skirtas nustatyti socialinių darbuotojų sunkumus dirbant su proto negalią turinčiais asmenimis, tyrimo rezultatai gali prisidėti prie profesinės veiklos tobulinimo.

Pristatymo apibendrinimas: pristatymo metu buvo aptariami tyrimo dalyvių atsakymai apie darbą su proto negalią turinčiais asmenimis, išanalizuoti sunkumai, su kuriais socialiniai darbuotojai susiduria dirbdami su klientais, kurie turi proto negalią. Trumpai pristatyta surinkta teorija apie proto negalią turinčius asmenis ir darbą su jais. Socialiniams darbuotojams, kurie dirba su proto negalią turinčiais asmenimis labai svarbu lavinti šių asmenų įgūdžius bei kiek įmanoma labiau ugdyti jų savarankiškumą. Taip pat svarbu tenkinti jų užimtumo bei savirealizacijos poreikius, rasti veiklas, kuriomis proto negalią turintys asmenys galėtų užsiimti. Gali tekti susidurti su tokiais klientais, kuriems būtina nuolatinė pagalba, todėl socialinis darbuotojas ir šeimos nariai yra labai svarbi proto negalią turinčio asmens gyvenimo dalis, svarbu, kad darbuotojai bei kliento artimieji bendradarbiautų ir siektų tinkamų rezultatų asmens, kuris turi proto negalią, socialinių įgūdžių lavinime. Pristatymo metu apibendrinome tyrimo išvadas bei pristačiau siūlomas rekomendacijas socialiniams darbuotojams, kurie dirba su proto negalią turinčiais asmenimis.

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas