«

»

2016.06
12

Baigiamojo darbo „Institucinėje globoje augančių vaikų socialinių įgūdžių ugdymas taikant kaniterapiją socialiniame darbe“ pristatymas

2016 m. birželio 12 d. X vaikų globos namuose vyko Giedrės Fridrikaitės (SDI3-1) baigiamojo darbo „Institucinėje globoje augančių vaikų socialinių įgūdžių ugdymas taikant kaniterapiją socialiniame darbe“ pristatymas.

Darbo vadovas: asist. Laura Stumbraitytė.

Pristatyme dalyvavo: X vaikų globos namų socialinė pedagogė, socialinių darbuotojų padalinio vedėja, trys socialiniai darbuotojai ir socialinių darbuotojų.

Baigiamojo darbo tikslas: atskleisti institucinėje globoje augančių vaikų socialinių įgūdžių ugdymą, taikant kaniterapiją socialiniame darbe

Pasirinktos temos aktualumas: Institucinę globą be tėvų likusiems vaikams užtikrina valstybės ir savivaldybių įsteigti vaikų globos namai, kurių tikslas suteikti sąlygas sveikai augti ir visokeriopai vystytis. Viena iš socialinių darbuotojų, dirbančių institucinėje globoje, pareigų yra ugdyti globotinių socialinius įgūdžius. Vaikų globos namuose augantys vaikai susiduria su įvairiais socialiniais sunkumais, todėl socialiniams darbuotojas kyla poreikis atrasti socialinių įgūdžių ugdymui efektyvius metodus. Kaniterapija yra viena iš gyvūnų asistuojamosios terapijos rūšių, besiremiamianti žmogaus ir šunio bendravimu, ir turinti įtakos žmogaus socialinei, kognityvinei, emocinei ir psichologinei būsenai.

Pristatymo apibendrinimas: pristatymo metu buvo pateikta kaniterapijos samprata, kaniterapijos veiklos principai. Su pristatymo dalyviais buvo aptarti vaikų, augančių institucinėje globoje, socialiniai įgūdžiai. Pateiktos atlikto tyrimo išvados – bendravimo – pasisveikinimo ir atsisveikinimo, bendradarbiavimo – pagyrimų ir padėkos sakymo bei savireguliacijos – eilės išlaukimo ir dalinimosi įgūdžių pokyčiai. Pasakojama kokiomis priemonėmis buvo pasiekta šių pokyčių. Išklausomi pristatytimo dalyvių vertinimų bei idėjų, kokiais dar būdais būtų galima ugdyti globotinių socialinius įgūdžius taikant kaniterapiją. Diskutuota apie kaniterapijos taikymo galimybes dirbant socialinį darbą institucinėje globoje. Pateikti kaniterapijos asociacijų rekvizitai.

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas