«

»

2016.06
08

Baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo veikla teikiant socialinę paramą socialinės rizikos šeimoms“ pristatymas

2016 m. birželio 8 d. Kauno miesto socialinių paslaugų centre vyko  Alminos Daujotienės baigiamojo darbo „Socialinio darbuotojo veikla teikiant socialinę paramą socialinės rizikos šeimoms“ pristatymas.

Pristatyme dalyvavo: Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktorės pavaduotoja Birutė Mikulėnaitė, skyriaus vedėja Ingrida Krukauskienė, vyr. socialinė darbuotoja Sabina Šiaudikytė bei seniūnijų socialinio darbo organizatorės.

Baigiamojo darbo tikslas: Atskleisti socialinio darbuotojo veiklą teikiant socialinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms.

Pasirinktos temos aktualumas: Nors šalyje per dešimtmetį beveik trečdaliu sumažėjo socialinės rizikos šeimų, bet jų problemų nemažėja, dažniausiai pasitaikančios yra šios: girtavimas, socialinių įgūdžių stoka, netinkamas valstybės teikiamos paramos naudojimas, prievarta prieš vaikus, vaikui nustatyta laikinoji globa, tėvams laikinai apribota tėvų valdžia ir vaikui nustatyta laikinoji globa. Statistiniai duomenys ir išvardintos problemos rodo, kad socialinės rizikos funkcionavimas yra pažeistas, šeimos narių poreikiai nėra tenkinami, todėl vis dar reikalinga moksliniuose tyrimuose skirti dėmesio socialinės rizikos šeimoms. Šiame darbe pagrindinis dėmesys skiriamas socialinio darbuotojo veiklai teikiant paramą socialinės rizikos šeimoms. Svarbu suprasti, kaip teikti socialinę paramą socialinės rizikos šeimai, siekiant pagerinti jos funkcionavimą bei ugdyti gebėjimą savarankiškai spręsti problemas.

Pristatymo apibendrinimas: pristatymo metu buvo peržvelgti informantų atsakymai apie socialinio darbuotojo veiklą teikiant socialinę paramą socialinės rizikos šeimoms. Dirbant su socialinės rizikos šeimomis būtina nuolat kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias bei praktinius įgūdžius, glaudžiai bendradarbiaujant su kitais socialiniais darbuotojais, dalintis patirtimi.

Kad socialinio darbuotojo darbo būtų efektyvesnis, reikia nuolat domėtis Seimo priimtais įstatymais ir Vyriausybės nutarimais socialiniais klausimais, pačiam dalyvauti mokymuose ir seminaruose,   organizuoti užsiėmimus socialinės rizikos šeimų nariams.

Socialinio darbuotojo veikla turėtų būti orientuota ne tik į socialinės rizikos šeimų narių būtiniausių poreikių tenkinimą, bet ir pasitikėjimo savimi skatinimo, savivertės didinimą, bei gebėjimo savarankiškai spręsti problemas ugdymo. To galima siekti pastoviai bendraujant, motyvuojant teigiamais pavyzdžiais, kuo dažniau pagiriant ir skatinant už padarytą nors ir nedidelę pažangą.

Buvo pateiktos tyrimo įžvalgos ir rekomendacijos. Po pristatymo vyko diskusija, kurios metu buvo sprendžiama, ar rekomendacijas tikrai galima pritaikyti praktikoje dirbant su socialinės rizikos šeimomis.

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas