«

»

2016.06
09

Baigiamojo darbo “Kūrybinės raiškos metodų taikymas, teikiant užimtumo paslaugas asmenims, turintiems klausos negalią“ pristatymas

2016 m. birželio 9 d. Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras vyko Renatos Saprykinos (SDI 3 – 2) baigiamojo darbo „Kūrybinės raiškos metodų taikymas, teikiant užimtumo paslaugas asmenims, turintiems klausos negalią“ pristatymas.

Darbo vadovas: lekt. Ilona Kupčikienė

Pristatyme dalyvavo: Kauno kurčiųjų reabilitacijos centras direktorė Jūratė Pugačiauskienė, socialiniai darbuotojai Lietuvos kurčiųjų draugijoje.

Baigiamojo darbo tikslas: nustatyti kūrybinės raiškos metodų taikymą, teikiant užimtumo paslaugas asmenims, turintiems klausos negalią.

Pasirinktos temos aktualumas: Nuo 2004 m. gegužės 1 d. Lietuvai įstojus į Europos Sąjunga pradėta aktyviau kalbėti apie neįgaliųjų integraciją. Neįgaliųjų socialinės integracijos politika pastaraisiais metais kryptingai keitėsi nuo šalpos ir palaikymo, kaip vienintelės priemonės, link pačių neįgaliųjų gebėjimų, savarankiškumą ugdymo, integracijos į vietos bendruomenes ir apskritai į socialinį gyvenimą skatinimo. Žmonių su klausos negalia visada buvo, tačiau jie buvo labiau užsiskleidę. Paaiškėjo, jog įstatymai priimti, tačiau lietuvių sąmonė dar nepasirengusi priimti žmonių su klausos negalia kaip lygiateisių visuomenės narių. Teikiant socialinės paslaugas reikia užtikrinti kokybiškas, nuolatinio pobūdžio tęstines socialinės reabilitacijos paslaugas klausos negalią turintiems asmenims. Svarbu, kad socialiniai darbuotojai organizuotų klausos negalią turintiems asmenims kūrybinės raiškos metodus, bei teiktų užimtumo paslaugas, kurių metu neįgalieji turėtų galimybę realizuoti savo kūrybines idėjas bei išmokti įvairių socialinio bendravimo technikų.

Pristatymo apibendrinimas: Išanalizavus tyrimo rezultatus galime teigti, kad dažniausiai respondentai teikiant užimtumo paslaugas asmenims turintiems klausos negalią, taiko rankdarbių, tekstilės, dailės ir šokio kūrybinius metodus. Iš tyrimo rezultatų paaiškėjo, kad respondentų manymu, daugiau nei pusė klientų noriai dalyvauja užimtumuose, kurių metu taikomi kūrybinės raiškos metodai. Respondentai paminėjo, kad kūrybinės raiškos metodai svarbūs, nes lavina klientų kasdieninio gyvenimo įgūdžius, atskleidžia saviraiškos galimybes, ugdo kūrybinį mąstymą. Daugiau nei pusė respondentų teigia, kad klientų su klausos negalia sukurti darbai, yra viešinami bendradarbiaujančiose organizacijose (kituose centruose). Respondentai paminėjo, kad klientus su klausos negalia motyvuoja dalyvauti užimtumuose pateikdami pavyzdžių, įvairių technikų, bei kviesdami menininkus arba patys vykdami į susitikimus.

DSC00776 DSC00778

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas