«

»

2016.06
08

Baigiamojo darbo „Socialinio darbo specialistų patirtis teikiant socialines paslaugas namuose pagyvenusiems ir seniems asmenims“ pristatymas

2016 m. birželio 8 d. Kauno miesto socialinių paslaugų centre  vyko Aušrelės Gališanskienės (SDI 2-2) baigiamojo darbo „Socialinio darbo specialistų patirtis teikiant socialines paslaugas namuose pagyvenusiems ir seniems asmenims“ pristatymas.

Darbo vadovas: lekt. Ilona Skridlaitė.

Pristatyme dalyvavo: Kauno miesto socialinių paslaugų direktoriaus pav. B. Mikulėnaitė, vyr. socialinė darbuotoja S. Šiaudikytė, Nakvynės paslaugų skyriaus vedėja N. Gudėnaitė, socialinio darbo organizatorės seniūnijoje.

Baigiamojo darbo tikslas: : nustatyti socialinio darbo specialistų patirtį teikiant socialines paslaugas namuose pagyvenusiems ir seniems asmenims.

Pasirinktos temos aktualumas: Remiantis PSO, pagyvenęs asmuo laikomas nuo 60 iki 74 metų, o senas asmuo nuo 75 iki 90 metų. Senatvėje vyksta įvairūs pakitimai, kurie apriboja daugelį gyvenimo sričių, to pasekoje pagyvenę ir seni asmenys ieško pagalbos namuose, kur vienas iš pagrindinių tikslų yra kuo ilgiau išlaikyti jų savarankiškumą ir aktyvumą tiek asmeniniame, tiek visuomeniniame gyvenime. Pagalba namuose užtikrina ne tik jų gerovę ar sveikatą, bet ir garantuoja teisę į tinkamą aplinką, kuri palaiko teigiamus jausmus ir emocijas jų gyvenamojoje aplinkoje.

Pristatymo apibendrinimas: pristatymo metu buvo peržvelgti informantų atsakymai apie lankomosios priežiūros veiką lankant asmenis namuose. Socialinis darbas pagyvenusiems ir seniems asmenims namuose organizuojamas taip, kad stiprintų kiekvieno gyventojo sugebėjimus tvarkytis pačiam, palaikytų bent minimalų jo savarankiškumą, pasitelkiant paprastas kasdienines veiklas. Lankomosios priežiūros darbuotojas  labai svarbus pagyvenusių ir senų asmenų gyvenime, nes jis ne tik jautriai reaguoja į šių asmenų iškilusias problemas, bet geba įsijausti ir į pagyvenusių ir senų asmenų jausmus ar mintis, siekdamas teigiamų pokyčių jo gyvenime. Lankomosios priežiūros darbuotojo  veikla namuose yra daugialybė, pasižyminti kintamumu ir neaiškiomis ribomis. Lankomosios priežiūros darbuotojas profesinėje veikloje geba panaudoti turimas žinias, įgūdžius ir vertybes bei nuolat tobulina socialinių paslaugų teikimo įgūdžius. Buvo pateiktos tyrimo įžvalgos ir rekomendacijos. Po pristatymo vyko diskusija su Kauno miesto socialinių paslaugų personalu, kurios metu buvo sprendžiama ar rekomendacijas tikrai galima pritaikyti praktikoje su pagyvenusiais bei senais asmenimis  namuose. Pateikiant trumpą literatūros analizės santrauką, buvo sprendžiami ir kiti pasiūlymai, kaip gerinti lankomosios priežiūros darbuotojų veiklą lankant asmenis namuose.

image001 image003 image005

Jūsų mintys ir klausimai

El. paštas nebus rodomas